īpašuma uzturēšana
vērtības pieauguma nodrošināšana palielinot ieņēmumus un iznomāšanas

Komercobjekta īpašniekiem svarīgs ir nekustamā īpašuma vērtības pieaugums. To var nodrošināt gan palielinot ieņēmumus no iznomāšanas, gan uzturot objektu finansiālā un tehniskā kārtībā. iesaistot nepieciešamos tehnisko personālu, kompānijas pieredze tirdzniecības centru apsaimniekošanā un uzturēšanā spēj nodrošināt

  • Nomnieku rēķinu apstrādi un sekošanu nomas maksājumiem;
  • Kompānijas grāmatvedību, finanšu vadību un nepieciešamo atskaišu sagatavošanu
  • Ēku un to tehnisko iekārtu uzraudzību vai apkopes
  • Uzturēšanas darbu izmaksu kontroli un atbilstību kvalitātei