projektu vadība
kompetences industriālo ēku pārbūvē un tirdzniecības centru celtniecībā

Mums ir pieredze industriālo ēku pārbūvē un celtniecībā, tirdzniecības centru būvniecībā un šo darbu pastāvīgā uzraudzībā. Lai nodrošinātu efektīvu un caurspīdīgu projektu procesu virzību, to vadība sastāv no vairākiem savstarpēji saistītiem vai nošķirtiem posmiem.

  • Projektu budžetu un laika grafiku sastādīšana
  • Projektu uzdevumu un standartu sastādīšana, kā arī projektēšanas darbu uzraudzība saskaņā ar Pasūtītāja uzdevumu
  • Tehnisko darbu un materiālu konkursu organizēšana
  • Būvniecības procesa vadība, dalība būvsapulcēs, Pasūtītāja pārstāvība situāciju risināšanā